Translate

JAK GRECY PODSUMOWUJĄ ROK KTÓRY MIJA ?

Grecy mają bardzo miły zwyczaj podsumowywania roku , który mija.

W pierwsze miesiące nowego  roku na Korfu obserwuję się dużą ilość spotkań związków zawodowych, różnego zainteresowania kółek , chórów, zespołów  muzycznych itp. Jest to piękny zwyczaj podsumowywania działalności każdej z tych grup ludzi  w roku który zostawiliśmy za nami połączony ze spotkaniem  przy muzyce i podzieleniem się tradycyjnego ciasta noworocznego , które w Grecji nazywamy VASILOPITA.

 To jest ten sam zwyczaj , który mamy w naszych domach w noc sylwestrową , kiedy cała rodzina dzieli się tym ciastem . Ten zwyczaj powtarza się w większym zakresie , w różny sposób w okresie pierwszych miesięcy roku na terenie całej Grecji .

 Na Korfu , która jest tak "muzyczna" wyspą jest to najczęściej połączone ze wspaniałymi koncertami muzycznymi.

W mniejszych zakładach pracy tego rodzaju spotkania jego pracowników organizowane są w dużych tawernach gdzie przy wspólnym stole zasiadają wszyscy razem , by się wspólnie pobawić, potańczyć i pośpiewać. 


Pod koniec takiego spotkania następuje podzielenie się tym ciastem noworocznym i "szczęśliwa osoba " znajduje pieniążek w cieście i otrzymuje jakiś prezent. Są to jakieś pieniądze lub różnego rodzaju symboliczny drobiazg - najczęściej srebrny owoc granatu, który jest symbolem szczęścia dla Greków.

Większe organizacje , stowarzyszenia , czy zakłady pracy organizują takie spotkania w korfiańskim teatrze by przy tak dużej ilości pracowników wszyscy się razem zmieścili. Najczęściej na tego rodzaju spotkanie zapraszani są też emeryci , rodziny pracowników i oczywiście władze miasta i tutejszego kościoła .


Przedstawiciel tutejszego kościoła prawosławnego przed rozpoczęciem się uroczystości błogosławi ciasto noworoczne , które po zakończeniu będzie rozdanie wśród wszystkich uczestników.

Tutaj nie mamy długich , nudnych przemówień . Po bardzo krótkim podsumowaniu roku następuje część artystyczna.


Od pierwszych lat pobytu na Korfu bardzo podobało mi się to , że na takich spotkaniach docenia się ludzi starszych , emerytów, którzy ponownie spotykają się z obecnymi pracownikami zakładów pracy. Często dawane są emerytom pamiątkowe tablice z podziękowaniem za ich długoletnią pracę.  Tutaj ponownie widać to , że Grecy cenią ludzi starszych.


Ze względu na to , że mój mąż przez 35 lat pracował w instytucji telekomunikacji  OTE na Korfu mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. 

Co roku sama uczestniczę w tych uroczystościach.  OTE jest jedną z największych instytucji działających na Korfu . Posiada też własny , jeden z najlepszych na Korfu, chórów gromadzących pracowników i emerytów tej instytucji. Działa on on 2000 roku i przyznam się , że tenorem w tym chórze jest mój mąż!!
Chór telekomunikacji ma bardzo duży dorobek artystyczny . W czasie wielu lat swojej działalności może pochwalić się  dużą liczbę  koncertów na terenie wyspy , Grecji i nawet w wielu miastach całej Europy.
W każdym noworocznym spotkaniu tej instytucji po części oficjalnej, krótkich przemówieniach i błogosławieniu ciasta ,  zaczyna się bardzo miła -  część programu. Jest to przekazywanie dzieciom pracowników OTE dyplomów i symbolicznych pieniężnych nagród - tym dzieciom , które dostały się w tym roku na studia , czy osiągnęły wysokie oceny w szkole. Ta tradycja bardzo mi się podoba.  Przez ten gest , pracownicy instytucji czują się jedną dużą rodziną w której osiągnięcia poszczególnych pracowników , nawet te rodzinne ,są docenianie.

W ostatniej części programu  wszyscy mają okazję świetnie spędzić czas słuchając chóru telekomunikacji . Jest to najbardziej lubiany przez mieszkańców wyspy chór na Korfu i tak w czasie tych uroczystości teatr korfiański wypełnia się po brzegi nie tylko pracownikami OTE i ich rodzinami , ale dużą ilością mieszkańców miasta . Jest to jedno z najprzyjemniejszych wydarzeń pierwszych miesięcy na wyspie i wszyscy na to czekają .

Jak sami rozumiecie jest wiele ciast  noworocznych , bo każdy przy wyjściu z teatru częstuję się . Jest to też świetna okazja do spotkania dawnych znajomych, podzielenia się "nowościami" z dawnymi współpracownikami, którzy odeszli na emeryturę. W ten i nie tylko sposób Grecy utrzymują kontakty towarzyskie .

Najczęściej ten wieczór nie kończy się jeszcze w tym miejscu. W mniejszych grupach idziemy do różnych tawern by razem z bliższymi znajomymi coś zjeść i pośpiewać - tak ta impreza kończy się w późnych godzinach wieczornych.


Powyższy zwyczaj potwierdza ponownie to , że Grecy umieją znaleźć okazję do bawienia się. To jest w ich mentalności , by cieszyć się wszystkim co się dzieje w ich życiu.


Oni po prostu to doceniają !!! To jest to co w Grekach kocham i cenię !!!Jak chcecie usłyszeć urywek takiej uroczystości zobaczcie mój filmik w youtube.com

pod adresami :

https://www.youtube.com/watch?v=geK5OCG10yA

https://www.youtube.com/watch?v=68MhqVhii9E


https://www.youtube.com/watch?v=ZFtyjWf39SU


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz